De Leerexpert August Leyweg 10August Leyweg 10
2020 Antwerpen
03 242 01 40
Basisschool
Niet methodegebonden
Stedelijk onderwijs
Annick Ulfelt
kleuter type 6, type 7 en type 9, lager type 6, type 7 en type 9
Geen voor- en naschoolse opvang op de school. Wel samenwerking met IBO Koraal: https://www.koraalweb.be/site/index.php/home-kinderopvang
07/02, 25/04 en 17/05 telkens om 19 u. Voor meer informatie rond inschrijving kijk op onze website onder kalender”