De Leerexpert August Leyweg 14August Leyweg 14
2020 Antwerpen
03 242 01 20
Lagere school
Niet methodegebonden
Stedelijk onderwijs
Kim Van der Marlière
lager basisaanbod
21/3/2022 van 11.00-12.30 en 18/5/2022 van 10.00-11.30