Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het aanmeldingssysteem

Hieronder geven we een antwoord op enkele veel voorkomende vragen. Hebt u toch nog een andere vraag, stel ze dan aan de helpdesk.

Wilt u een klacht indienen? Gebruik dan het klachtenformulier om ons uw klacht te bezorgen.
Onze medewerkers helpen u graag verder van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur.

Telefoon: 0800 62 185
e-mail: helpdesk.meldjeaan@antwerpen.be

 

1. Moet ik mijn kind aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht, maar als je je kind niet aanmeldt, kan je het pas vanaf 8 juni 2020 inschrijven in een Antwerpse kleuterschool of lagere school van het buitengewoon onderwijs. Op dat moment zullen in de verschillende types van de verschillende scholen al geen vrije plaatsen meer zijn. Je kind aanmelden is dus sterk aan te raden.
Opgelet: alle kinderen geboren in 2018 kunnen dit jaar voor het eerst aangemeld worden, óók de kinderen die geboren zijn tussen 18 november 2018 en 31 december 2018 ook al kunnen ze pas op 1 september 2021 effectief naar school. Meld ook in dit laatste geval nu al aan.

2. Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan je kind aanmelden voor alle kleuterscholen en lagere scholen van het buitengewoon onderwijs van alle onderwijsnetten in de stad Antwerpen en daarnaast ook voor 3 scholen uit de rand, namelijk Triolo, Dennenhof en Dullingen, op voorwaarde dat deze school het type aanbiedt dat vermeld staat op het verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs. Je kan je kind niet voor een ander type aanmelden. Je vindt een overzicht van alle scholen en de types die zij aanbieden in de brochure. Je meldt je kind het best aan voor meerdere scholen die het type aanbieden waarvoor je kind een verslag heeft. Dit betekent niet dat je minder kans maakt op een plaats in je favoriete school. Als je meer  dan één school doorgeeft, vergroot je de kans dat je je  kind kan inschrijven in een school van je keuze. Zorg er wel voor dat er in je keuzelijst ook scholen staan met vrije plaatsen voor het type waarvoor je je kind aanmeld. Het aantal vrije plaatsen per type voor het schooljaar 2020-2021 vind je terug op deze website bij info over scholen.
Voor de voorrangsperiode (rechtstreeks inschrijven in de school voor kinderen van dezelfde leefentiteit, kinderen van personeel en campusvoorrang) is dat van  24 januari 2020 vanaf 12 uur.  Voor de aanmeldperiode (alle andere kinderen) is dat op 28 februari 2020 vanaf 12 uur.

3. Wanneer meld ik mijn kind aan?

De aanmeldperiode loopt dat van donderdag 19 maart vanaf 9.30 uur tot en met vrijdag 3 april 2020 tot 17 uur. Door de corona-maatregelen hebben de scholen beslist om een extra aanmeldperiode te voorzien. Je kan je kind ook nog aanmelden van maandag 20 april 2020 9.30 uur tot en met vrijdag 15 mei 2020 tot 17 uur. Tijdens deze periode kunnen alle kinderen worden aangemeld die in het bezit zijn van een verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs of een voorlopig document uitgereikt door het CLB.
Opgelet: tijdens de voorrangsperiode wordt er niet aangemeld. Kinderen die recht hebben op voorrang, worden rechtstreeks ingeschreven in de school. Als je kind recht heeft op voorrang en de school biedt het type aan dat op het verslag toegang buitengewoon onderwijs vermeld staat, ga je kind dan inschrijven op deze school van maandag 2 maart tot vrijdag 13 maart 2020.

4. Moet ik mijn kind aanmelden voor het buitengewoon onderwijs als het een verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs heeft?

Nee, je kan er ook voor kiezen om je kind in te schrijven in een kleuter of lagere school van het gewoon basisonderwijs. Je kiest dan voor inclusief onderwijs, een school schrijft je kind dan in onder ontbindende voorwaarden en kijkt of de redelijke aanpassingen haalbaar zijn.
Op donderdagavond 12 maart organiseren we hierover een infosessie in het Eco-huis om 19 u. , neem contact op met de helpdesk Meld je aan via het gratis nummer 0800 62 185 voor meer informatie en om je in te schrijven voor deze sessie.
Tip: Je kan je kind ondertussen ook aanmelden voor het buitengewoon onderwijs. Je kan de keuze tussen het gewoon onderwijs (inclusief) en het buitengewoon onderwijs zo nog even uitstellen.

5. Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop je je kind aanmeldt, is niet van belang. Je moet je kind wel aanmelden binnen de aangegeven periode. Tijdens deze aanmeldingsperiode kan je ook altijd je gegevens aanpassen. Je kan je kind dus zonder tijdsdruk aanmelden.

6. Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Na de voorrangsperiode (rechtstreeks op de school inschrijven) en de aanmeldingsperiode wordt voor elk type van elke kleuterschool en lagere school van het buitengewoon onderwijs een rangorde bepaald voor alle kinderen.

Er zijn drie groepen kinderen:

• Kinderen van dezelfde leefentiteit (meer info zie vraag 16)

Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school en ze tijdens de voorrangsperiode worden ingeschreven. Deze voorrang geldt enkel voor kinderen van dezelfde leefentiteit die in een Antwerpse kleuterschool of lagere school van het buitengewoon onderwijs zitten.

• Kinderen van personeelsleden van een Antwerpse kleuterschool of lagere school van het buitengewoon onderwijs.

Voor deze groep geldt absolute voorrang als er voldoende beschikbare plaatsen zijn in de school waar een van beide ouders werkt en ze tijdens de voorrangsperiode worden ingeschreven. (meer informatie zie vraag 17)

• Alle andere kinderen.

Alle aangemelde kinderen worden per type gerangschikt volgens 2 criteria: toeval (een willekeurig nummer per type voor de school) en afstand tot de school. De scholen bepalen zelf het percentage dat ze aan elk criterium toewijzen (wanneer er slechts 1 school het type aanbiedt, moet de school voor minstens 10% afstand kiezen). De plaatsen van het criterium waar de school het laagste % aan toekende, worden eerst verdeeld. Elk kind krijgt maar 1 school toegewezen, de school van hoogst mogelijke voorkeur. Onderliggende schoolkeuzes vervallen, het kind staat hier ook niet meer op de wachtlijst. Het is dus belangrijk om de scholen in de juiste volgorde te plaatsen op de keuzelijst.

 

Op deze website vind je onder info over scholen een overzicht van de percentages per criterium bij het overzicht van de vrije plaatsen per type.

• Toeval

Voor alle scholen waarvoor je je kind aanmeldt, worden per type de vrije plaatsen op basis van toeval en op basis van afstand toegekend. Dit gebeurt enkel als er vrije plaatsen zijn en als de school kiest voor het criterium ‘toeval’. Elk kind krijgt voor het type waarvoor het werd aangemeld een willekeurig nummer toegekend. De kinderen worden per type geordend volgens dit nummer van laag naar hoog.

• Afstand

Van de vrije plaatsen die op afstand worden verdeeld, wordt 1/4de verdeeld op basis van de kortste afstand tot het officiële adres van het kind of de werkplaats van de ouder(s). De overige 3/4de wordt toegekend op basis van de afstand van de school tot het officiële adres van het kind. De afstand wordt berekend in vogelvlucht. We baseren ons hiervoor op het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.

9. Welk adres geef ik op?

Je kan de volgende adressen doorgeven:

●      een officieel adres
Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Als je nog gaat verhuizen, lees dan verder bij vraag 10 of neem contact met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

●      een werkadres
Dit is het adres waar de moeder en/of vader werkt. Je kan maximaal twee werkadressen vermelden. We raden je aan een werkadres in te vullen. Het kan de kans op een plaats in een school alleen maar vergroten.
De adressen die je opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die je kiest. De werkadressen worden, in combinatie met het officieel adres, enkel gebruikt voor het criterium “kortste afstand” (meer info zie vraag 6). De afstanden worden berekend in vogelvlucht op basis van het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.

10. Waarom kies ik beter meerdere scholen?

Als je meerdere scholen kiest, maak je het meeste kans op een plaats in een van je voorkeursscholen. Door meerdere scholen op te geven, verkleint je kans op een plek in de 1ste school van je voorkeur niet. Zet de scholen zeker in de volgorde van je voorkeur. Ook al zijn er nog maar weinig of zelfs geen beschikbare plaatsen in je favoriete school, zet die school altijd op nummer 1. Zorg er wel voor dat er in je keuzelijst ook scholen met vrije plaatsen staan.

 

Voor elke school die je hebt opgegeven, wordt er gekeken of deze school nog een vrije plaats heeft in het type waarvoor je je kind aanmelde. Krijgt je kind een plaats toegewezen in de school van je eerste keuze is, dan vervallen alle onderliggende keuzes. Als je een school van lagere keuze krijgt toegekend, dan komt je kind altijd op de wachtlijst voor de scholen van je hogere keuze. Lees meer over wachtlijsten bij vraag 20. Je ontvangt daarvoor ook steeds een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving als bewijs van je plaats op de wachtlijst (meer info zie vraag 21).

 

Je kan de volgende adressen doorgeven:

●      een officieel adres

Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Als je nog gaat verhuizen, lees dan verder bij vraag 12 of neem contact op met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185.

●      een werkadres

Dit is het adres waar de moeder en/of vader werkt. Je kan maximaal twee werkadressen vermelden. We raden je aan een werkadres in te vullen. Het kan de kans op een plaats in een school alleen maar vergroten.

De adressen die je opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die je kiest. De werkadressen worden, in combinatie met het officieel adres, enkel gebruikt voor het criterium “kortste afstand” (meer info zie vraag 6). De afstanden worden berekend in vogelvlucht op basis van het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.

12. Wat moet ik doen als ik nog ga verhuizen?

Als je een verhuis gepland hebt of als je gaat verhuizen tussen de aanmeldperiode en het instappen van je kind in de nieuwe school, mag je het nieuwe domicilieadres van je kind invullen bij de aanmelding. Als je je kind gaat inschrijven in de school, moet je kunnen aantonen dat je kind effectief op het nieuwe domicilieadres zal wonen op het ogenblik dat het kind instapt in de school. Dit kan op basis van koopakte, huurovereenkomst,… Voor vragen hierover bel je naar de helpdesk op het gratis nummer  0800 62 185.

13. Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Je vindt dit op de ISI+kaart, op de achterkant van de Kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit. Als je kind geen rijksregisternummer heeft, ga dan naar een school voor buitengewoon basisonderwijs of naar je CLB voor hulp bij de aanmelding of neem contact op met de helpdesk op het gratis nummer  0800 62 185.

14. Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Je kan je gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode. Bij de eerste aanmelding kies je een paswoord en gebruikersnaam. Bewaar ze goed, want je hebt ze nodig als je je gegevens wilt nakijken of veranderen en ook om de resultaten te bekijken bij je berichten. Je kan aanmelden van 19 maart vanaf 9.30 uur tot en met 3 april 2020 tot 17 uur. Door de corona-maatregelen hebben de scholen beslist om een extra aanmeldperiode te voorzien. Je kan je kind ook nog aanmelden van maandag 20 april 2020 9.30 uur tot en met vrijdag 15 mei 2020 tot 17 uur.

15. Wat moet iemand doen als ze geen computer of internet hebben?

Gezien de richtlijnen rond het Coronavirus, kan u enkel telefonisch terecht in de scholen voor buitengewoon onderwijs en het CLB. Informeer u via de website van de scholen of bel de scholen voor meer concrete informatie. Er wordt telefonische hulp voorzien bij het aanmelden van uw kind.  U kan bellen naar het gratis nummer 0800 62 185 voor informatie en aanmeldingen. Aanmelden kan tot en met 3 april (17 uur). Door de corona-maatregelen hebben de scholen beslist om een extra aanmeldperiode te voorzien. Je kan je kind ook nog aanmelden van maandag 20 april 2020 9.30 uur tot en met vrijdag 15 mei 2020 tot 17 uur.

16. Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode voor je kind is afgelopen, ontvang je een bericht waarin staat welke school plaats heeft voor je kind. Met dit bericht kan je naar deze school om je kind effectief in te schrijven. Maak wel eerst een afspraak met de school.

Let op! Als je je kind niet inschrijft ten laatste op 26 juni 2020 in de school die werd toegewezen, komt uw plaats vrij voor iemand anders.

17. Hoe werkt een wachtlijst voor een school?

Als één of meer van de scholen die je hoger gerangschikt had, geen plaats meer heeft, komt je kind automatisch op de wachtlijst van dat type van die scholen te staan. Als er later toch een plaats vrijkomt in het type in een school waar je kind op de wachtlijst staat, kan je je kind nog in die school inschrijven. Dat kan zelfs als je je kind ondertussen al in een andere school hebt ingeschreven. De school neemt daarvoor automatisch contact met je op. De wachtlijst geldt tot en met 7 oktober 2020 voor kinderen van het lager onderwijs. Voor kleuters geldt de wachtlijst tot en met 30 juni 2021. De wachtlijst wordt opgesteld op basis van toeval. Met het criterium ‘afstand’ wordt geen rekening meer gehouden.

18. Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor de scholen waarvoor je je kind hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben in het type waarvoor werd aangemeld. Het kan dus zijn dat je meerdere mededelingen van niet-gerealiseerde inschrijving krijgt. Iedere mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op een wachtlijst voor dat type te staan. Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is dus een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school. Ook wanneer er in een school geen plaats is voor je kind tijdens de vrije inschrijvingsperiode, moet de school je een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bezorgen.

19. Wat als er geen plaats is voor mijn kind?

Neem dan contact op met de helpdesk op het gratis nummer 0800 62 185. Vanaf 5 juni 2020 om 10 uur vindt u op https://meldjeaanbuo.antwerpen.be het overzicht van scholen met vrije plaatsen voor een beperkt aantal types. Inschrijven voor deze vrije inschrijvingsperiode kan vanaf 8 juni 2020 om 9 uur. Je kan je kind ook op wachtlijsten plaatsen bij scholen waar geen vrije plaatsen meer zijn en waarvoor je nog niet hebt aangemeld. Omdat fysieke inschrijvingen tijdens de vrije inschrijvingsperiode in de school niet kunnen, moet u uw kind online inschrijven. Voor alle scholen kan dat via Meld je aan. Log vanaf 8 juni (9 uur) in met uw bestaande gebruikersnaam en paswoord. Klik op vrije inschrijving achter de naam je kind en voeg een school toe. Hebt u nog geen inloggegevens? Klik dan op registreer en vul uw gegevens verder aan. U ziet meteen of u uw kind al dan niet kan inschrijven. De school neemt contact met u op voor verdere afspraken. 

20. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Als de voorrangsperiode voorbij is (rechtstreeks inschrijven in de school van 2 maart tot 13 maart 2020), kan je je kind nog altijd aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode van donderdag 19 maart vanaf 9.30 uur tot en met vrijdag 3 april 2020 tot 17 uur. Door de corona-maatregelen hebben de scholen beslist om een extra aanmeldperiode te voorzien. Je kan je kind ook nog aanmelden van maandag 20 april 2020 9.30 uur tot en met vrijdag 15 mei 2020  tot 17 uur.

Let op! Je kind heeft dan geen voorrang meer op de andere kinderen die worden aangemeld. Als je je kind op 15 mei 2020 om 17 uur niet hebt aangemeld, heeft je kind geen plaats in de rangschikking. Je ontvangt het resultaat van je aanmelding op woensdag 3 juni.

• Heb je een toekenning? Dan kan je je kind inschrijven in de toegewezen school tussen  8 juni en  26 juni.

• Heb je geen toekenning? Dan kan je je kind inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn vanaf 8 juni om 9 uur. De vrije plaatsen kan je vanaf 6 juni raadplegen op Info over scholen. Vanaf 5 juni 2020 om 10 uur vindt u ook op https://meldjeaanbuo.antwerpen.be. Je kan je kind ook op wachtlijsten plaatsen bij scholen waar geen vrije plaatsen meer zijn en waarvoor je nog niet hebt aangemeld. Omdat fysieke inschrijvingen tijdens de vrije inschrijvingsperiode in de school niet kunnen, moet u uw kind online inschrijven. Voor alle scholen kan dat via Meld je aan. Log vanaf 8 juni (9 uur) in met uw bestaande gebruikersnaam en paswoord. Klik op vrije inschrijving achter de naam je kind en voeg een school toe. Hebt u nog geen inloggegevens? Klik dan op registreer en vul uw gegevens verder aan. U ziet meteen of u uw kind al dan niet kan inschrijven. De school neemt contact met u op voor verdere afspraken. 

21. Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven?

Je kan je kind inschrijven tot van 8 juni tot en met 26 juni 2020 als je kind een plek toegewezen kregen via Meld je aan. Kreeg je nog geen plaats toegewezen, dan kan je je kan je kind inschrijven in een school met nog vrije plaatsen vanaf 8 juni 2020 om 9 uur. Vanaf 5 juni 2020 om 10 uur vindt u ook op https://meldjeaanbuo.antwerpen.be het overzicht van scholen met vrije plaatsen voor een beperkt aantal types.J e kan je kind ook op wachtlijsten plaatsen bij scholen waar geen vrije plaatsen meer zijn en waarvoor je nog niet hebt aangemeld. Omdat fysieke inschrijvingen tijdens de vrije inschrijvingsperiode in de school niet kunnen, moet u uw kind online inschrijven. Voor alle scholen kan dat via Meld je aan. Log vanaf 8 juni (9 uur) in met uw bestaande gebruikersnaam en paswoord. Klik op vrije inschrijving achter de naam je kind en voeg een school toe. Hebt u nog geen inloggegevens? Klik dan op registreer en vul uw gegevens verder aan. U ziet meteen of u uw kind al dan niet kan inschrijven. De school neemt contact met u op voor verdere afspraken. 

Let op: je zal minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. Op veel scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn.

22. Wanneer kan ik een account aanmaken?

Je kan enkel een account aanmaken tijdens de aanmeldperiode.

23. Wat heb ik nodig om mijn kind in een school te schrijven?

Voor de inschrijving zelf volstaat een elektronisch identiteitskaart (eID), een ISI+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt. Je moet ook in het bezit zijn van een verslag toegang tot het buitengewoon onderwijs of een voorlopig document opgesteld door het CLB.

Geef je een volmacht? Dan moeten hier volgende zaken op vermeld staan: je volledige naam, de volledige naam van degene die de volmacht krijgt, naam van het kind, kopie van je identiteitskaart, handtekening en datum waarop deze opgemaakt is.

24Wat als het verslag voor mijn kind niet  op tijd klaar is door de corona-maatregelen?

Door de corona-maatregelen lukt het misschien niet om het CLB-traject (Handelingsgericht Diagnostisch Traject) volledig af te ronden.
Er zijn drie opties:
• Het  CLB-traject is nog niet afgrond. Je hebt wel een voorlopig CLB-document met het type en niveau waarvoor je moet aanmelden. Meld je kind dan aan  voor 3 april om 17 uur. Let op:  doe dit alleen als je als er zeker bent over het type en niveau. Door de corona-maatregelen hebben de scholen beslist om een extra aanmeldperiode te voorzien. Je kan je kind ook nog aanmelden van maandag 20 april 2020 9.30 uur tot en met vrijdag 15 mei 2020  tot 17 uur.
• Het CLB-traject is nog niet afgerond en je weet niet voor welk type en niveau je moet aanmelden. Dan kan je op dit moment niet aanmelden.
• Ben je niet zeker? Contacteer jouw CLB of de school waar je kind nu zit.

Hulp nodig bij de aanmelding? Contacteer jouw  CLB, een school voor buitengewoon onderwijs of de Helpdesk Meld je aan. 

25. Zal de start van de vrije inschrijvingen behouden blijven? 

De start is voorzien  op 8 juni. Als je het type en niveau kent, meld je kind dan aan voor 15 mei. Zo heb je meer kans op een school. Weet je niet voor welk type of niveau je moet aanmelden? Lees vraag 1.

26. Wilt u info hebben over het aanmeldingsregister?

Het centraal aanmeldingsregister is een initiatief van het lokaal overlegplatform (LOP) basisonderwijs Antwerpen. Met het online, centraal aanmeldingsregister krijgt elke ouder gelijke kansen om zijn kind in te schrijven in de school van zijn keuze.

Alle ouders die hun kind willen aanmelden voor een Antwerpse kleuterschool of lagere school van het buitengewoon onderwijs kunnen gebruik maken van het centraal aanmeldingsregister. Dat kan voor alle scholen in alle onderwijsnetten. Via de website worden ouders stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid. Het aanmeldingsregister geeft ten slotte ook een volledig overzicht van de kleuterscholen en lagere scholen van het buitengewoon onderwijs in Antwerpen, daarnaast kan er ook aangemeld worden voor 3 scholen buiten Antwerpen, namelijk Triolo, Dennenhof en Dullingen.

De wettelijke basis voor het centraal aanmeldingsregister wordt gevormd door een wijziging aan het Gelijke Onderwijskansendecreet uit 2008. Daardoor wordt het mogelijk om voor de eigenlijke inschrijvingsperiode een "aanmeldingsperiode" te organiseren waarin ouders hun “wens tot inschrijving van hun kind in een school" kenbaar kunnen maken. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode moeten ouders hun kind nog persoonlijk in de school gaan inschrijven.

27. Wat moet ik doen als er iets is misgelopen met de aanmelding van mijn kind?

Dan kan je terecht bij de ‘disfunctiecommissie’. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van het LOP Basisonderwijs en van niet-onderwijspartners. De commissie onderzoekt wat er eventueel is misgelopen en geeft een antwoord op je vraag. Je vindt het klachtenformulier op deze website bij hulp nodig. Het formulier moet binnen de 20 minuten ingevuld zijn, anders verlies je de ingevulde gegevens. Je kan ook altijd de helpdesk contacteren op het gratis nummer  0800 62 185 als je geen computer met internet hebt.