De Leerexpert ColumbiastraatColumbiastraat 8
2030 Antwerpen
03 334 44 70
Lagere school
Niet methodegebonden
Stedelijk onderwijs
Katrien Vandenbril
type basisaanbod
We voorzien 2 kijkdagen: dinsdag 1/02/2022 en donderdag 17/03/2022, allebei in de voormiddag. Neem voor een schoolbezoek contact op met onze maatschappelijk werker Silke via mail: silke.sergeyssels@so.antwerpen.be of telefoneer rechtstreeks naar de school.